Hai bài viết về Thích Chân Quang. (06/2009)
TẠI SAO THẦY CHÂN QUANG BỊ CÔNG KÍCH ?
THÍCH CHƠN QUANG ĐÓNG GÓP ĐƯỢC GÌ CHO PHẬT PHÁP?
TẠI SAO THẦY CHÂN QUANG BỊ CÔNG KÍCH ?

Kính gởi Quý Thầy và các bạn Phật Tử,

Tôi nhận thấy, hiện nay có một chiến dịch khá quy mô nhằm bôi nhọ những vị
chân tu tích cực hoằng dương Phật Pháp, như trường hợp Thầy Chân Quang.
Tôi mong rằng các Phật Tử hảy bình tỉnh, xem xét vấn đề thực hư như thế nào.

Đạo Phật là một tôn giáo có một hệ thống kinh điển giáo lý vỉ đại, nhiều hơn
bất cứ một tôn giáo nào khác. Một người tu chân chính khi được chứng ngộ
điều gì đó có thể khai triển một số điểm giáo lý tương đối khác với vị khác.
Điều này vẩn được chấp nhận trong Đạo Phật Nếu không,thì không có những
tông phái khác nhau như hiện nay.

Chúng ta có thể không đồng ý với cách khai triển của một vị nào đó nhưng
chúng ta không thể dựa vào điều này để bôi nhọ một vị chân tu. Nếu trường
hợp này xãy ra, chúng ta phải xem xét các điểm sau đây:
- Vị nầy còn lý tưởng giác ngộ không?
- Vị nầy có sống một cuộc đời đạo hạnh không ?
- Vị nầy còn tôn kính Đức Phật Thích Ca và chấp nhận giáo lý Luân Hồi Nhân
Quả không?

Nếu câu trả lời là “Có” cho tất cả câu hỏi nầy, thì vị nầy vẩn còn xứng đáng
cho chúng ta kính trọng cúng dường. Những người nào đã từng biết đến thầy
Chân Quang đều nhận thấy Thầy vẩn tuân thủ những giới luật căn bản của Tỳ
kheo và vẩn chưa làm gì tồi tệ đáng để bị công kích như hiện nay. Tuy nhiên,
theo dỏi các hoạt đông của Thầy , chúng ta có thể nhận thấyThầy là một con
người năng nổ, tích cực luôn luôn khuyến khích người khác học hỏi, tu tập,
hoằng pháp và hộ pháp. Nếu chúng ta nghe hết tất cả CD chứa tất cả bài
giảng của Thầy ở các chùa, lớp Phật học, nhà tù, trại cải tạo, buổi lể...chúng ta
có thể nhận thấy Thầy đã chuẩn bị bài giảng rất kỹ lưởng. Ngoài ra, cộng thêm
với công phu tu tập thật sự,những bài giảng đã lôi cuốn, khuyến khích hàng
trăm ngàn người học và tu theo đường lối chân chính của đạo Phật. Nếu nghe
kỹ, chúng ta cũng nhận ra Thầy không bao giờ phê phán, đã kích trực tiêp một
tôn giáo hay một tông phái nào. Tuy nhiên, lối tuyên giảng thẳng thắn, tích cực
có thể làm phiền lòng một số vị đang tôn thờ một số giáo lý nào đó. Thầy đã
loại ra khỏi đạo Phật nhửng loại giáo lý tiêu cực, trốn đời, không màng đến
thế gian, tự cao cho mình là Phật, tu chỉ để mưu cầu lợi ích cho chính mình,...
Thay vào đó, Thầy đã đề cao cổ vỏ những mảng giáo lý tích cực truyền bá Phật
Pháp, dấn thân vào cuộc sống để ngăn chận cái Ác, khiêm tốn trước những
thành quả tu tập, tôn kính đức Phật và tất cả các vị thánh, hiền nhân thuộc
mọi tôn giáo, mọi quốc gia, mọi thời đại. Có thể trong lúc giảng Pháp, Thầy đã
mạnh mẽ phê bình những tư tưởng sai lầm đã kềm hảm công cuộc hoằng
pháp, hay nhắc lại những nổi đau thương mà Đạo Phật đã thực sự gánh chịu.
Điều này đã làm nhiều tôn giáo lớn bất mản  và dỉ nhiên, họ sẽ coi Thầy Chân
Quang là cái gai nhọn cần phải được tiêu diệt. Nếu không, những tôn giáo đó
sẽ bị thiệt hại nặng nề trên bước đường truyền giáo của họ. Thay vì chấp
nhận cạnh tranh công bằng trong sự truyền bá những giáo lý chân thực, ích
lợi cho nhân sinh, họ dùng mọi thủ đoạn xấu xa bôi nhọ đời tư , xuyên tạc
những lời giảng, cố tình làm một số Phật Tử phải hoang mang. Họ còn lôi cuốn
một số tăng ni tiếp tay họ bôi nhọ Thầy Chơn Quang. Những tăng ni này cần
phải xét lại những lời phê bình độc ác của mình. Phải chăng chúng bắt nguồn
từ sự ganh tị, sự bảo thủ quá đáng hay sự tăm tối của chính bản thân mình ?

Nếu một người nào đó tu chứng được một điều gì đó trong Phật Pháp, họ sẽ
thấy Phật Pháp cần phải được truyền bá nhanh chóng để ngăn chận mọi tội
lổi, tham lam, tàn bạo, dâm dục, cố chấp, cuồng tín... Cái Ác đang chi phối con
người quá mạnh mẽ. Người Phật Tử không thể nào “cải đạo” cho tất cả mọi
người, nhưng người Phật Tử có thể tiếp tay truyền bá giáo lý Luân-Hồi-Nhân-
Quả cho mọi người khác để họ có thể sống tốt đẹp hơn. Ngay cả tín đồ của
các tôn giáo khác, nếu hiểu rỏ được giáo lý nầy, họ sẽ bớt hẹp hòi, bạo động,
độc ác và sẽ phục vụ chính tôn giáo đó tốt hơn.  

Ví dụ : Tôi thuộc một tôn giáo thich đánh bom tự sát giết những “kẽ thù” của
mình. Các giáo sỉ của tôi thường dạy rằng : nếu tôi làm điều đó, tôi sẻ được
lên cỏi Trời, dù rằng phải chết. Tôi tin điều đó và dự tính giết 100 “kẻ thù”. Tôi
đem điều đó thố lộ cùng một người bạn thân theo đạo Phật. Người này đem Lý
Nhân Quả phân tích cho tôi nghe: Dù tôi có đánh bom tự sát giết được 100
người, cái chết của tôi chỉ mới trả được món nợ cho 1 người thôi. Còn 99
người còn lại thì sao ? Tôi sẽ tái sinh chịu khổ đau vô cùng tận để trả món nợ
giết 99 người đó.Khi nào trả đủ rồi thì tôi sẽ thoát món nợ sinh tử nầy. Không
có một thần thánh nào cứu  tôi được đâu. Tin tưởng mù quáng vào sự cứu rổi
nào đó chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Tôi bắt đầu suy ngẩm và nhận thấy cũng
hợp lý. Thế là tôi không còn hăng hái “đánh bom tự sát “ vì bất cứ lý do nào
nửa. Tuy nhiên, tôi vẩn còn tin tưởng vào tôn giáo mình. Không sao. Mọi Phật
Tử đều cảm thấy hạnh phúc khi mình ngăn cản được người khác tạo nghiệp ác.

Những bài giảng của Thầy Chân Quang đã thổi một luồng sinh khí mới vào
Phật Giáo Việt Nam. Nhiều người đã học, thực hành vào cuộc sống và cũng cố
được niềm chánh tín của mình. Thầy Chơn Quang xứng đáng cho Phật tử kính
trọng. Vì vậy, hảy chấm dứt việc công kích Thầy Chơn Quang.
                                                                                   luongthanhlx
sent from luongthanhlx@yahoo.com" <luongthanhlx@yahoo.com>
June 13, 2009
===============================================================

THÍCH CHƠN QUANG ĐÓNG GÓP ĐƯỢC GÌ CHO PHẬT PHÁP?

Nếu  chúng ta nghe hết tất cả những bài giảng của Thích Chơn Quang qua các
CD đã phát hành, chúng ta có thể phân biệt các loại giáo lý sau đây:

- Có những loại giáo lý, được Thầy Chơn Quang khai triển, hoàn toàn phù hợp
với giáo lý của Phật Thích Ca và tất cả các tông phái khác như : nhân quả, luân
hồi,tứ diệu đế, bát chánh đạo...chúng ta phải tuyệt đối tôn trọng. Nếu chúng
ta vì lòng ganh tị chỉ trích những giáo lý nầy, chúng ta đả tấn công ngay chính
Đức Phật.

- Có những giáo lý được ”tôn sùng”  trong một thời gian dài nhưng bị Thầy
Chân Quang phản bác như tự tu tự chứng, tự cho mình là Phật (Tức Tâm tức
Phật),tách ra khỏi cuộc đời để tu tập (trốn đời), tu chỉ để cầu Tịnh Độ cho bản
thân mình được an lạc (khuyên tu Tịnh Độ), khi tu tập chỉ cần tuyệt đối tin
tưởng những đạo sư và những giáo pháp của tông phái mình là đủ...Nếu
chúng ta bối rối không biết xử lý như thế nào, chúng ta có quyền “bảo lưu” để
sang một bên và tìm hiểu thêm bằng cách “tu tập thực chứng” hoặc tham
khảo từ các vị chân sư khác.

- Đối với những giáo lý được khai triển “theo cách mới” như :
1/ Nên mở rộng hiểu biết về Phật Pháp, không giới hạn ở một pháp môn tu tập
nào cả.(học pháp)
2/ Khi tu tập nên nghiên cứu lại phương pháp thực hành để đánh giá đúng và
nâng cao hiệu quả. Phải phòng tránh những  “phản ứng phụ”  do pháp môn tu
tập của minh mang lại cho hành giả (tu pháp).
3/ Tu sửa đạo đức của mình là điều kiện tiên quyết để xác nhận mức độ chứng
ngộ Phật Pháp. Cao tăng trước hết phải là hiền tăng.
4/ Phải luôn luôn cố gắng đem đạo Phật vào cuộc dời, phải giúp cho mọi
người nhận ra và chấp nhận những giáo lý chân thật của đạo Phật. (hoằng
pháp)
5/ Phải sáng suốt nhận ra những lý thuyết sai lạc đang đẩy con người vào dục
lạc và tấn công Phật Pháp. Phật Tử cần phải có dủng lực bảo vệ những giáo lý
chân chánh của Đạo Phật (hộ pháp).

  Dầu cho có tìm được một vài điểm sơ hở nào đó trong một số bài giảng,
chúng ta cũng nên thận trọng khi công kích mạnh mẽ một vị tăng.Tuy nhiên,
có một số  người  vẩn muốn tấn công Thầy Chơn Quang.Vì vậy,tôi xin trình bày
một số thiển ý sau:

-Đừng công kích những chi tiết liên quan đến nhân thân của Thầy Chơn
Quang. Chúng ta nên nhớ rằng chính Lục Tổ Huệ Năng cũng  đã từng bị tẩn
xuất ra khỏi đạo tràng của Hoàng Nhẩn và một thời gian dài bị tông phái của
Thần Tú công kich.Nếu ai muốn nghe những lời biện bạch của Thầy Chơn
Quang, xin hảy nghe lại CD Tứ Diệu Đế của Thầy.

-Khi phê bình những lời giảng, chúng ta nên xem xét coi những giáo lý nầy
được giảng cho ai, trong khung cảnh nào, và với mục đích gì. Phật Tử phải
luôn luôn mở rộng lòng từ bi, đem Phật Pháp đến cho những người tội lổi: tội
phạm, tù nhân, đồ tể, ngư dân... Khi giảng đạo cho những người nầy, chúng ta
nên khai triển khía cạnh bao dung của đạo Phật để làm cho họ dể tiếp nhận
hơn. Từ đó, chúng ta mới có thể cảm hóa họ và gia đình họ.(tùy duyên hóa
độ). Khi phê bình, nếu câu chấp từng lời, sẽ mắc tội hẹp hòi cố chấp; nếu
chúng ta tách ra từng câu một, sẽ mắc tội xuyên tạc những điều người khác
nói.

-Đừng mang nặng thành kiến chính trị khi đã kích Thầy Chơn Quang. Những
người Phật Tử nước ngoài thường có tâm lý ghét chế độ Cộng Sản tại Việt
Nam. Họ cũng không ưa những người nào có liên hệ đến chế độ CS. Nhưng
thử sáng suốt mà nhận định. Có người Việt Nam nào mà không có anh em, bà
con, bạn bè, đồng nghiệp...liên hệ đến phe đối nghịch trong cuộc chiến tranh
Việt Nam. Chúng ta phải có một cái nhìn bao dung thì mới có thể đoàn kết tất
cả xây dựng lại quê hương. Sự chia rẻ thù hận hoàn toàn trái với tinh thần
Phật Pháp. Việc Thầy Chơn Quang có liên hệ đến Ông Hồ Chí Minh hay không
nên được đặt ra ngoài việc phê bình. Chỉ nên xem xét coi những giáo lý Thầy
Chơn Quang là “ngoại đạo” hay phù hợp với Phật Pháp?

Ngoài ra, dù rằng cuộc đời chúng ta không làm được nhiều điều tốt đẹp,
nhưng chúng ta sẳn sàng ủng hộ, giúp đở người khác làm những việc thiện
cho Đạo cho đời. Những Phật Tử chân chính đừng để cho người khác lợi dụng
sự thiếu hiểu biết của mình để triệt hạ một vị chân tu. Đạo Phật đã bị chia rẽ
quá nhiều trong quá khứ. Chúng ta cần dung thứ nhau để góp phần xây dựng
đạo đức cho loài người.Chúng ta không thể thay đổi được thế giới, nhưng có
thể làm thế giới tốt đẹp hơn.Chúng ta nên ủng hộ những người chân tu nào
vẩn còn muốn giác ngộ, sống đơn giản vị tha, tha thiết với công cuộc hoằng
pháp. Dầu có chút đỉnh sơ suất, thầy Chơn Quang vẩn đáng được chúng ta
tôn trọng và ủng hộ cho đến ngày hôm nay.
                                                                               Liểu Đạo
sent from My Nguyen" <nguyenchanhtramy@yahoo.com   June 13, 2009

==============================================================